• "อยู่อย่างปลอดภัย
  ...ฉับไวในบริการ"

  เพราะเราสำนึกอยู่เสมอว่า การบริการที่ดี
  ผู้ใช้บริการประทับใจ และไว้วางใจ คือหน้าที่ของเรา

  บริษัทรักษาความปลอดภัย แอล.เอ็น.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด
  Tel. 02-9234889, 02-9234699
  Mobile. 089-1470314, 083-6189001,
  083-2447004, 086-5220005
  Fax. 02-9234699, 02-6173863
  บริษัทรักษาความปลอดภัย แอล.เอ็น.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด
  37/11-12 ม.6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
  จ.นนทบุรี 11110
  Tel. 02-9234889, 02-9234699
  Fax. 02-9234699, 02-6173863
  Mobile. 089-1470314, 083-6189001,083-2447004, 086-5220005
  Read More
 • "อยู่อย่างปลอดภัย
  ...ฉับไวในบริการ"

  เพราะเราสำนึกอยู่เสมอว่า การบริการที่ดี
  ผู้ใช้บริการประทับใจ และไว้วางใจ คือหน้าที่ของเรา

  Tel. 02-9234889, 02-9234699
  Mobile. 089-1470314, 083-6189001,
  083-2447004, 086-5220005
  Fax. 02-9234699, 02-6173863
  บริษัทรักษาความปลอดภัย แอล.เอ็น.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด
  37/11-12 ม.6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
  จ.นนทบุรี 11110
  Tel. 02-9234889, 02-9234699
  Fax. 02-9234699, 02-6173863
  Mobile. 089-1470314, 083-6189001,083-2447004, 086-5220005
  Read More
 • "อยู่อย่างปลอดภัย
  ...ฉับไวในบริการ"

  เพราะเราสำนึกอยู่เสมอว่า การบริการที่ดี
  ผู้ใช้บริการประทับใจ และไว้วางใจ คือหน้าที่ของเรา

  บริษัทรักษาความปลอดภัย แอล.เอ็น.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด
  Tel. 02-9234889, 02-9234699
  Mobile. 089-1470314, 083-6189001,
  083-2447004, 086-5220005
  Fax. 02-9234699, 02-6173863
  บริษัทรักษาความปลอดภัย แอล.เอ็น.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด
  37/11-12 ม.6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
  จ.นนทบุรี 11110
  Tel. 02-9234889, 02-9234699
  Fax. 02-9234699, 02-6173863
  Mobile. 089-1470314, 083-6189001,083-2447004, 086-5220005
  Read More
 • "อยู่อย่างปลอดภัย
  ...ฉับไวในบริการ"

  เพราะเราสำนึกอยู่เสมอว่า การบริการที่ดี
  ผู้ใช้บริการประทับใจ และไว้วางใจ คือหน้าที่ของเรา

  บริษัทรักษาความปลอดภัย แอล.เอ็น.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด
  Tel. 02-9234889, 02-9234699
  Mobile. 089-1470314, 083-6189001,
  083-2447004, 086-5220005
  Fax. 02-9234699, 02-6173863
  บริษัทรักษาความปลอดภัย แอล.เอ็น.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด
  37/11-12 ม.6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
  จ.นนทบุรี 11110
  Tel. 02-9234889, 02-9234699
  Fax. 02-9234699, 02-6173863
  Mobile. 089-1470314, 083-6189001,083-2447004, 086-5220005
  Read More
 • "อยู่อย่างปลอดภัย
  ...ฉับไวในบริการ"

  เพราะเราสำนึกอยู่เสมอว่า การบริการที่ดี
  ผู้ใช้บริการประทับใจ และไว้วางใจ คือหน้าที่ของเรา

  บริษัทรักษาความปลอดภัย แอล.เอ็น.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด
  Tel. 02-9234889, 02-9234699
  Mobile. 089-1470314, 083-6189001,
  083-2447004, 086-5220005
  Fax. 02-9234699, 02-6173863
  บริษัทรักษาความปลอดภัย แอล.เอ็น.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด
  37/11-12 ม.6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
  จ.นนทบุรี 11110
  Tel. 02-9234889, 02-9234699
  Fax. 02-9234699, 02-6173863
  Mobile. 089-1470314, 083-6189001,083-2447004, 086-5220005
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

         

        กฎระเบียบข้อบังคับและวินัยการทำงาน

 

1.ต้องดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง 13. ห้ามทำความสนิทสนมกับพนักงานของผู้ว่าจ้าง
2. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 14. ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้าที่การงาน
3. ห้ามหลับยามในขณะปฏิบัติหน้าที่ 15. ห้ามอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ ในขณะ ปฏิบัติหน้าที่
 4. ต้องเชื่อฟังคำสั่งหัวหน้า  16. ห้ามชักชวน ยุยงให้เกิดความแตกแยก ความสามัคคี ในหมู่คณะ
 5. ห้ามเซ็นชื่อไว้ก่อนการปฏิบัติหน้าที่  17. ห้ามฝ่าฝืน ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ วินัยของผู้ว่าจ้าง
 6. พนักงานต้องปฏิบัติงานตรงต่อเวลา  18. ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียในด้าน ชู้สาว, เล่นการพนัน, เสพยาเสพติดให้โทษ และการกระทำความผิดกฎหมายทุกชนิด
 7. พนักงานต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  19. ให้รายงานเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อหัวหน้า หรือผู้จัดการโดยรีบด่วน
 8. พนักงานต้องใช้กิริยา วาจาสุภาพ  20. ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณป้อมยาม หรือสถานที่ที่จัดไว้ให้รักษาการณ์
 9. ห้ามหลีกเลี่ยงคำสั่งของหัวหน้า  21. การลากิจต้องลาล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 3 วัน
 10. การแต่งกายตามกฎระเบียบของบริษัทตลอดเวลา
ที่ปฏิบัติหน้าที่
 22. การลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาล) มาแนบกับใบลา
 11. ห้ามทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกัน  23. ห้ามจับกลุ่มคุยกันในเวลาทำงาน
 12. ห้ามละทิ้งหน้าที่ในเขตที่รับผิดชอบ  24. มีน้ำใจให้บริการตามความเหมาะสม